Doorgaan naar inhoud
Er wordt alleen verkocht aan ondernemers, handelaren, freelancers, openbare instellingen en niet aan consumenten zoals gedefinieerd in § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).
Er wordt alleen verkocht aan ondernemers, handelaren, freelancers, openbare instellingen en niet aan consumenten zoals gedefinieerd in § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van Uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch is het noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


serverlogbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. 
Telkens wanneer U onze website bezoekt, worden door uw internetbrowser gebruiksgegevens aan ons of onze webhost / IT-serviceprovider doorgegeven en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het waarborgen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod. 
 
Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Contact

Verantwoordelijk
Neem contact met ons op als u dat wenst. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Andreas Nunning, Tetilstr. 1, 48691  Vreden Duitsland, 028647298752, mail@yourfilter.eu


Klantcontact via e-mail
Als U per e-mail zakelijk contact met ons opneemt, verzamelen wij Uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover U deze beschikbaar heeft gesteld. De gegevensverwerking dient om Uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Als het tot stand brengen van contact dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. advies over aankoopbelang, voorbereiding van een aanbieding) of betreft het een reeds gesloten contract tussen U en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. b AVG.
Als om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG vanuit ons doorslaggevend legitiem belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dat geval hebt U om redenen die voortvloeien uit Uw specifieke situatie het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.
We gebruiken Uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij U toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer U het contactformulier gebruikt, verzamelen wij Uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door U zijn opgegeven. De gegevensverwerking dient om contact te leggen.

Als het tot stand brengen van contact dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. advies over aankoopbelang, voorbereiding van een aanbieding) of betreft het een reeds gesloten contract tussen U en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. b AVG.
Als om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG vanuit ons doorslaggevend legitiem belang bij het verwerken en beantwoorden van Uw verzoek. In dat geval hebt u om redenen die voortvloeien uit Uw specifieke situatie het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.
We gebruiken Uw e-mailadres alleen om Uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij U toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

WhatsApp Zakelijk
Als U zakelijk contact met ons opneemt via WhatsApp, gebruiken we de WhatsApp Business-versie van WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; "WhatsApp"). Als u zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, wordt deze service geleverd door WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS). 
De gegevensverwerking dient om Uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden. Voor dit doel verzamelen en verwerken we Uw mobiele telefoonnummer dat bij WhatsApp is opgeslagen, Uw naam indien verstrekt en andere gegevens voor zover door U verstrekt. Voor de dienst gebruiken we een mobiel apparaat waarvan het adresboek alleen gegevens opslaat van gebruikers die contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan WhatsApp zonder dat U daarvoor al toestemming hebt gegeven aan WhatsApp.
Uw gegevens worden door WhatsApp naar de server gestuurd van Meta Platforms Inc. uitgezonden in de VS.
Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden ingezien op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Als het tot stand brengen van contact dient voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. advies over aankoopbelang, voorbereiding van een aanbieding) of betreft het een reeds gesloten contract tussen U en ons, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. b AVG.
Als om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. In dat geval hebt U om redenen die voortvloeien uit Uw specifieke situatie het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.
We gebruiken Uw persoonlijke gegevens alleen om Uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij U toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.
Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij het gebruik van WhatsApp, zie https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service En https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.
 


Klantaccountbestellingen      

klantenrekening
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij Uw persoonsgegevens voor zover daar aangegeven. Het doel van gegevensverwerking is om Uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met Uw toestemming. U kunt Uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.


Verzameling, verwerking en openbaarmaking van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
Wanneer U een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij Uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om Uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om Uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Niet terbeschikkingstelling betekent dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b), AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. 
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door U geselecteerde rederijen en dropshipping providers, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.
 
Uw gegevens worden onder meer naar Canada verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.


recensies       Reclame      

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Ongeacht de contractafwikkeling gebruiken wij Uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor zover U hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met Uw toestemming. U kunt Uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan uit de mailinglijst verwijderd. 


Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing als onderdeel van de orderverwerking. Een overdracht aan andere derden vindt niet plaats.


verzendservice aanbieder       goederenbeheer      

Doorsturen van het e-mailadres naar vervoerders voor informatie over de verzendstatus
Wij geven Uw e-mailadres door aan het transportbedrijf als onderdeel van de contractafwikkeling, op voorwaarde dat U hier tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Het doel van de overdracht is om U per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met Uw toestemming. U kunt Uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.


Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
We gebruiken een goederenbeheersysteem voor contractverwerking als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doel worden Uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld als onderdeel van de bestelling verzonden naar

Xentral ERP Software GmbH, Fuggerstraße 11, 86150 Augsburg 
verzonden.


betalingsdienstaanbieder      

Amazon Payments gebruiken
Op onze website gebruiken we de betaalservice Amazon Payments van Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments").
Het doel van de gegevensverwerking is om Uw betaling via de betalingsdienst Amazon Payments te kunnen aanbieden.
Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat Amazon Payments gegevens (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van Uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert wanneer de website wordt bezocht. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Door de cookies kan Uw browser worden herkend.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevend gerechtvaardigd belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalwijzen. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit Uw specifieke situatie.
Door "Amazon Payments" te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking verzonden naar Amazon Payments om het contract met U te kunnen nakomen met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG.
Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de Amazon Payments-betalingsservice vindt U in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490Koekjes
 
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
 
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in Uw internetbrowser te selecteren, kunt U op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden geplaatst en kunt U individueel beslissen of U ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen U er echter op dat U in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
 
U kunt de onderstaande links gebruiken om te weten te komen hoe U cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen) in de belangrijkste browsers:
chroom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 
Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij hieronder anders vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om Uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om U diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
 
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 (2) TTDSG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevend gerechtvaardigd belang bij het waarborgen van een optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit Uw specifieke situatie.
 
Gebruik van GDPR-juridische cookie
Op onze website gebruiken we de toestemmingsbeheertool GDPR Legal Cookie van beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz a. Rh.; "beeclever"). De tool stelt U in staat toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies, en gebruik te maken van Uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemming.
De gegevensverwerking heeft tot doel de noodzakelijke toestemming voor de gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en daarmee te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Er kan gebruik worden gemaakt van cookies. Onder andere, De volgende informatie wordt verzameld en verzonden naar beeclever: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anoniem, willekeurig, gecodeerde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevensverwerking vindt plaats om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c), AVG.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij beeclever vindt U op: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions evenals hieronder https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung.Plug-ins en diversen

Gebruik van Google Tagmanager
We gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website. 
Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het op behoeften afgestemde ontwerp en de optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager slaat zelf geen cookies op, noch worden hierdoor persoonsgegevens verwerkt. Het maakt het echter mogelijk om extra tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
U kunt meer informatie vinden over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming hier.

 

Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Na voltooiing van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder fiscaal en handelsrecht, en daarna verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij U toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt U op grond van artikel 15 tot 20 AVG de volgende rechten: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien heeft U volgens artikel 21, lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1 f AVG en tegen verwerking met het oog op directe reclame.


Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft U het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als U van mening bent dat Uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.


U kunt onder andere een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, die U kunt bereiken onder de volgende contactgegevens:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Nordrhein-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: +49 211 384240
Telefax: +49 211 38424999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de


Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG, hebt U het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit Uw specifieke situatie met ingang voor de toekomst .
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.


laatste update: 29.11.2022