Doorgaan naar inhoud
Er wordt alleen verkocht aan ondernemers, handelaren, freelancers, openbare instellingen en niet aan consumenten zoals gedefinieerd in § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).
Er wordt alleen verkocht aan ondernemers, handelaren, freelancers, openbare instellingen en niet aan consumenten zoals gedefinieerd in § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens noch wettelijk, noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als er bij daaropvolgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. 
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden via uw internetbrowser gebruiksgegevens naar ons of onze webhost/IT-serviceprovider verzonden en in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Tot deze opgeslagen gegevens behoren bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en bij het verbeteren van ons aanbod. 

 
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen buiten de EU, met name Canada en de VS, en daar worden verwerkt. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor Canada. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Shopify is niet TADPF-gecertificeerd. Deze gegevensoverdracht vindt plaats op basis van contractuele verplichtingen die vergelijkbaar zijn met die van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Contact

Verantwoordelijk persoon
Neem contact met ons op als u dat wenst. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Andreas Nünning, Tetilstr. 1,48691  VredenDuitsland, 028647298752, mail@uwfilter.eumail@uwfilter.eu span>

Initiatiefcontact van de klant via e-mail
Als u via e-mail zakelijk contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Indien het contact wordt gebruikt voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij koopinteresse, het opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een contract dat al tussen u en ons is gesloten, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Artikel 6 lid 1 letter b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons zwaarderwegende legitieme belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval heeft u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG. sterk >
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) voor zover u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking heeft tot doel contact te leggen.

Indien het contact wordt gebruikt voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij koopinteresse, het opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een contract dat al tussen u en ons is gesloten, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Artikel 6 lid 1 letter b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij de verwerking en het beantwoorden van uw verzoek. In dit geval heeft u op elk moment het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, een beroep te doen op artikel 6, lid 1 lit. f AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

WhatsApp Zakelijk
Als u zakelijk contact met ons opneemt via WhatsApp, gebruiken wij de WhatsApp Business-versie van WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; “WhatsApp”). Als u zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, wordt deze dienst aangeboden door WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS). 
De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden. Voor dit doeleinde verzamelen en verwerken wij uw mobiele telefoonnummer dat is opgeslagen op WhatsApp, uw naam indien verstrekt, en andere gegevens voor zover u deze heeft verstrekt. Voor de dienst maken wij gebruik van een mobiel apparaat waarvan het adresboek alleen gegevens opslaat van gebruikers die via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen. Persoonsgegevens worden niet aan WhatsApp doorgegeven zonder dat u vooraf toestemming aan WhatsApp heeft gegeven.
Uw gegevens worden door WhatsApp verzonden naar de servers van Meta Platforms Inc. in de VS. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta Platforms Inc. heeft zichzelf gecertificeerd onder de TADPF en streeft er daarom naar om te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming. Indien het contact wordt gebruikt voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies bij koopinteresse, het doen van een aanbieding) of betrekking heeft op een overeenkomst die al tussen u en ons is gesloten, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van Artikel 6 lid 1 letter b AVG.

Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, voor ons doorslaggevende legitieme belang bij het snel en gemakkelijk contact opnemen en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie Om bezwaar te maken tegen persoonlijke gegevens over u.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij het gebruik van WhatsApp vindt u ophttps://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service en https://www.whatsapp.com/legal/#privacy- beleid .


Klantaccount    Bestellingen      

Klantenrekening
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de mate die daar wordt aangegeven. De gegevensverwerking heeft tot doel uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.


Verzameling, verwerking en overdracht van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u deze niet verstrekt, komt er geen overeenkomst tot stand. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u. 
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen rederijen en dropshipping aanbieders, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke eisen. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.
 
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen buiten de EU, met name Canada en de VS, en daar worden verwerkt. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor Canada. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS, het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Shopify is niet TADPF-gecertificeerd. Deze gegevensoverdracht vindt plaats op basis van contractuele verplichtingen die vergelijkbaar zijn met die van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Reclame      


Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Ongeacht de contractafwikkeling gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd van de distributielijst. 


In het kader van de orderverwerking worden uw gegevens doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing. Het wordt niet doorgegeven aan andere derden.

Brevo gebruiken (voorheen Sendinblue)
Voor het verzenden van de nieuwsbrief in het kader van de orderverwerking maken wij gebruik van de dienst van Sendinblue GmbH (Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn; “Brevo”).
De gegevens die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief heeft opgegeven (e-mailadres, voor- en achternaam indien van toepassing) geven wij door aan Brevo. De gegevensverwerking dient voor het verzenden van de nieuwsbrief en de statistische evaluatie ervan.
Om nieuwsbriefcampagnes te evalueren, bevatten de verzonden e-mailnieuwsbrieven een 1x1 pixelafbeelding (trackingpixel) en/of een trackinglink. Hierdoor kunnen wij vaststellen of u de nieuwsbrief heeft geopend en of u op eventuele geïntegreerde links heeft geklikt. In deze context kunnen ook uw persoonlijke gegevens zoals IP-adres, browsertype en apparaat, evenals het tijdstip van opening worden verzameld. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluatie om nieuwsbriefcampagnes te verbeteren.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een doelgericht, reclame-effectief en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Brevo vindt u op:
https://www.brevo.com/de/legal/privacypolicy/ .

Goederenbeheer van verzendserviceproviders

Het e-mailadres doorgeven aan rederijen voor informatie over de verzendstatus
Wij geven uw e-mailadres door aan het transportbedrijf als onderdeel van de contractafwikkeling, op voorwaarde dat u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk akkoord bent gegaan. Het doel van de overdracht is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats met uw toestemming op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.


Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
We gebruiken een voorraadbeheersysteem om het contract te verwerken als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doeleinde worden uw persoonlijke gegevens die in het kader van de bestelling zijn verzameld, verzonden naar

Xentral ERP Software GmbH, Fuggerstraße 11, 86150 Augsburg 
verzonden.

De verwerking van uw persoonsgegevens dient ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG.


Betaaldienstverlener      

Gebruik van Amazon Payments
Wij gebruiken op onze website de betaaldienst Amazon Payments van Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; “Amazon Payments”).
De gegevensverwerking heeft tot doel u een betaling via de betaaldienst Amazon Payments te kunnen aanbieden.
Om deze betaaldienst te kunnen integreren, is het voor Amazon Payments noodzakelijk om gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) te verzamelen, op te slaan en te analyseren wanneer u de website bezoekt. Voor dit doel kunnen ook cookies worden gebruikt. Dankzij de cookies kan uw browser worden herkend.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Door “Amazon Payments” te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar Amazon Payments verzonden om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG.
Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienst Amazon Payments vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490Koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke string waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht.
 
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u een melding krijgen voordat er cookies worden geplaatst en individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van de cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, verhindert. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
 
Hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief het deactiveren ervan) kunt u vinden via onderstaande links:
 
Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zorgen er ook voor dat onze systemen uw browser kunnen herkennen, zelfs nadat u van pagina verandert, en u diensten kunnen aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
 
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op artikel 25 lid 2 TTDSG. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
 
Gebruik van wettelijke AVG-cookies
Wij gebruiken op onze website de toestemmingsbeheertool AVG Legal Cookie van beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz a. Rh.; “beeclever”). Met de tool kunt u toestemming geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies, en gebruik maken van uw recht om reeds gegeven toestemming in te trekken.
De gegevensverwerking heeft tot doel het verkrijgen en documenteren van de noodzakelijke toestemming voor de gegevensverwerking en daarmee het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere, De volgende informatie wordt verzameld en verzonden naar Beeclever: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL van waaruit toestemming is verzonden, anoniem, willekeurig, gecodeerde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c) AVG.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij beeclever vindt u op: https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions en op https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung .Plug-ins en andere

Met behulp van Google Tagmanager
Wij gebruiken op onze website de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). 
Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags, die met name worden gebruikt om tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking heeft tot doel onze website op maat te maken en te optimaliseren.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonsgegevens. Het maakt echter wel het activeren van extra tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier .

 
Integratie van het ledenlogo van de dealervereniging
Het ledenlogo van de dealervereniging (Dealer Association e.V., Kohlgartenstraße 11 - 13, 04315 Leipzig) is op onze website geïntegreerd. Wanneer u onze website bezoekt, verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van de dealervereniging e.V. Deze informatie wordt tijdelijk gedurende 7 dagen opgeslagen in een zogenaamd serverlogbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en bewaard totdat deze automatisch wordt verwijderd:
  • IP-adres van de aanvragende computer,
  • Datum en tijd van toegang,
  • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
  • Website van waaruit toegang wordt verkregen (referrer-URL),
  • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider. 
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres gedurende de duur van de sessie opgeslagen blijven. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te garanderen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van de informatietechnologiesystemen te waarborgen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG.

Integratie van het logo van het initiatief “FairCommerce”.
Het logo van het initiatief “FairCommerce” (Dealer Association e.V., Kohlgartenstraße 11 - 13, 04315 Leipzig) staat op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van de dealervereniging e.V. Deze informatie wordt tijdelijk gedurende 7 dagen opgeslagen in een zogenaamd serverlogbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en bewaard totdat deze automatisch wordt verwijderd:

  • IP-adres van de aanvragende computer,
  • Datum en tijd van toegang,
  • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
  • Website van waaruit toegang wordt verkregen (referrer-URL),
  • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres gedurende de duur van de sessie opgeslagen blijven. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te garanderen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van de informatietechnologiesystemen te waarborgen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG.

Rechten van de betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Nadat het contract volledig is afgehandeld, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, met name op het gebied van het belasting- en handelsrecht, en vervolgens na het verstrijken van de termijn verwijderd, tenzij u hiermee akkoord bent gegaan. voor verdere verwerking en gebruik.


Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u conform de artikelen 15 tot en met 20 AVG recht op de volgende rechten: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensportabiliteit.
Bovendien heeft u volgens artikel 21, lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1 f AVG, evenals tegen de verwerking met het oog op directe reclame.


Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.


U kunt een klacht onder meer indienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie voor Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: +49 211 384240
Fax: +49 211 38424999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de


Recht om bezwaar te maken
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, heeft u het recht om op elk moment met toekomstig effect bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.


laatst bijgewerkt: 29 november 2023